Affärsskolan

 

Affärsskolan representerar ett antal välmeriterade konsulter som alla har stor utbildningsvana, pedagogisk fingertoppskänsla, fina referenser, intressanta utbildningskoncept och framförallt gedigen erfarenhet inom sina respektive ämnesområden.

Alla utbildningskoncept som presenteras i Affärsskolan kan anpassas med utgångspunkt från ert företags verksamhets- och kunskapsbehov. Utöver det har vi öppna kurser för de områden som vi uppfattat är mest efterfrågat.

Utbildninsformen ger även möjlighet att diskutera interna projekt och konfidentiella uppgifter öppet under den företagsinterna utbildningen, vilket ytterligare ökar affärsnyttan av utbildningen.

Läs mera under ämnesrubrikerna till vänster om våra olika program.

Eller kontakta

Jan-Gunnar Nergård på 0708-74 70 28