Att hantera kunders klagomål

Inom kundservice tar man oftast första stöten, ibland positiv, men mer ofta negativ. Med rätt bemötande kan man omvända missnöjda kunder till att bli lojala kunder.

Ur innehållet:

- Djupare budskap i klagomål

- Återgäldningspriciper

- Att bemöta aggressivitet

- Argumentationsteknik

- Förhandlingsteknik

- Vad kostar en missnöjd kund?

- Policy för nöjda kunder