Coaching

Individuell coaching
  • Alla behöver vägledning, vare sig man tillhör ledningsgruppen, säljer, sköter ekonomin elller kundservice. Coachens roll är att hjälpa personer/grupper att optimera sina resurser. En coach lyssnar, ställer kraftfulla frågor, vägleder, stöttar, uppmuntrar och ger stärkande feedback.

Coaching hjälper individer/grupper att:
- Framtidsfokusera och lösa problem alternativt finna nya uppslag
- Uppnå önskade resultat och personliga mål/visioner
- Förbättra sina prestationer, fördjupa sitt lärande och öka sin livskvalitet
- Frigöra sin potential och använda sina styrkor till fullo
- Nå personlig mognad genom ökad självinsikt

 

Vill du boka in eller träffa en coach kontakta Jan-Gunnar Nergård 018-47 47 028 eller 0708-747 028