Effektiva möten

Citat hämtat från en Personalchefs telefonsvarare på ett större svenskt börsnoterat företag; "Personen är på möte till den 31/12 klockan 17.00"

Ur innehållet:

- Mål och deltagare

- In formationsmöten

- Beslutsmöten

- Idémöten

- Uppföljningsmöten

- Tidsdisposition

- Mötesordförandes roll

- Mötesbeteenden

- Hantera besvärliga mötesdeltagare