Förhandlingsträning

När en affär går från förhandling till försäljning, dvs när säljaren går från att övertyga på egna villkor till att variera villkoren i en affär, gäller det att vara väl förberedd både som säljare och inköpare. Till synes små detaljer kan bli mycket kostsamma eller lönsamma i det långa loppet.

Det är en konst att förhandla fram avtal där båda parter är överens, som dessutom stärker relationen och samtidigt är lönsamt. Denna förmåga bygger på god förberedelse gällande egna produkter och tjänster, samt kännedom om marknadens och kundens förutsättningar. Att ingå en förhandling utan att känna till vinstmarginaler och förutsättningar kan jämföras med att stiga ut på en ishockeyrink utan skyddsutrustning och hoppas på tur!

Du får det du förhandlar dig till och inte növändigtvis det du förtjänar!

Ur innehållet:

- Förberedelser och informationsinhämtning

- Prioritering och strategiupplägg

- Matchning

- Framgångsrika beteenden

- Hantera dödlägen

- Hantera fula tricks

- Cementera överenskommelsen