Att sälja på inkommande samtal

80% av alla kundsamtal sker med andra än säljarna i företaget.

Det är 4 till 5 gånger svårare och mer energikrävande att hitta nya kunder, i jämförelse med att ta hand om och utveckla befintliga kunder!

Eftersom samtalen med kunderna över telefon är många fler än de personliga mötena med kunderna så finns här den stora merförsäljningspotentialen.

Ur innehållet:

- Utan våra kunder finns vi inte!

- Vad påverkar våra kunders uppfattning om oss

- Röstens och ordens betydelse

- Service först, sedan frågor

- Frågeteknik

- Att styra samtalet på ett vänligt sätt

- Att kunna ge negativa besked på ett positivt sätt