Coaching för säljare

Coaching är ett modernt, utvecklat och effektivt instrument att öka alla medarbetares resultat. Detta märks framförallt vid coaching av säljare där resultaten är omedelbara på genomförd försäljning.

Fyra ögon och öron lyckas alltid inhämta mer information än en ensam säljare. Den ensamma säljaren har oftast svårt att bibehålla ett fågelperspektiv under säljmötet och fastnar lätt i presentationer och invändningshantering. Med hjälp av en coach får säljaren råd och tips om säljbeteenden samt strategiska insikter. Speciellt effektivt är säljcoaching efter ett genomfört träningsprogram i försäljning.

Vill du utbilda dina försäljningschefer i coaching eller söker du efter en coach till dina egna behov? Kontakta oss för förslag!