Försäljning för ickesäljare

De från företaget som är ute och arbetar hos kunderna har ett enormt försprång jämfört med sina konkurrenter och därmed stora möjligheter att utveckla nya affärer och hitta merförsäljning.

Befattningar såsom tekniker, konsulter och servicepersonal på plats hos kundföretaget har betydligt lättare att påverka kundernas beslut. De har möjligheten att utöva en stark påverkan utan att upplevas som påflugna. Dessutom upptäcker de ofta kundbehov som en säljare inte ser. Samtidigt vill de flesta i dessa befattningar inte upplevas som säljande och därmed rubba sin ofta neutrala ställning hos kunderna. Hur dessa befattningar kan bli mer säljande, grundat på sina tekniska- och sakkunskaper, och bibehålla en god relation till kunderna går vi igenom i programmet "Försäljning för icke säljare".

Flertalet befattningar har på senare tid fått en budget och kravet att sälja kopplat till dennaa. Mindre ofta ges dessa befattningar grundläggande säljutbildning samt hjälpmedel att nå uppsatta budgetar.

Ur innehållet:

- Hur kombinerar jag min yrkesroll med försäljning och förblir seriös

- Att använda logiska och känslomässiga argument

- Att ställa rätt frågor och lyssna på svaren

- Att få kunden att förstå sitt värde

- Att hantera invändningar

- Att göra avslut som leder till affärer

- Förbättra samarbetet med företagets säljare

- Vilka fördelar har jag i min yrkesroll jämfört med en säljare