Konsultativ försäljning

Inom tjänsteförsäljning kan framgångskriterier och beslutssteg vara svåra att utläsa, och därför är det ännu svårare att ge konstruktiv och konkret feedback. Många gånger benämns detta område som konsultativ försäljning. Låt våra experter hjälpa er finna en stig genom denna "snåriga djungel".

Inom tjänsteförsäljning och komplex försäljning är kundens beslutsprocess från första kontakt till påskrivet kontrakt oftast längre och mer komplicerad än man tror. I processen är  flertalet personer involverade, där behörighet och befogenheter inte alltid är tydliga, inte ens för medarbetarna i kundföretaget! Hur ser egentligen kundens beslutsprocess ut? Vilka faktorer påverkar det slutliga beslutet och vilka kritiska nyckelhändelser kommer att inträffa på vägen? Vilka personer skall man ägna tid åt att påverka och vilka bör man undvika eller använda för att komma vidare in i kundföretaget? Hur väl sammanfaller mitt företags USPs Unique Selling Points samman med kundens inköps- och beslutskriterier? Vilken strategi har jag i det enskilda mötet, och vilken övergripande strategi skall jag ha för kunden ifråga?

Allt detta och mera går våra konsulter igenom i vårt program om Konsultativ försäljning.