Säljledning och kundstrategier

Får Du som försäljningschef de verktyg och analysinstrument du behöver för att kunna ge dina säljare bra feedback och uppbackning i sina respektive säljsituationer? Försäljningschefens påverkan blir allt mer kritisk och tydlig desto mera komplicerad säljsituationen och kundens beslutsprocess är.

Flertalet försäljningschefer ägnar stor del av sin tid att gå igenom säljsiffror och statistik med sina säljare. Tyvärr ägnar man inte lika mycket tid att gå igenom viktiga kundcase, samt tydliggöra de faktorer som ligger bakom varje lyckad affär. Detta beror oftast på att försäljningschefen inte själv vet hur kundernas beslutsprocess ser ut och var i dessa processer de kan göra viktiga punktinsatser. I programmet "Säljledning och kundstrategier" ägnar vi oss åt att tydliggöra kundernas beslutsprocess samt var, när och hur försäljningschefen kan gå in och påverka denna på strategiskt viktiga punkter.