Säljteknik

En stark säljorganisation, som arbetar både med kundens och den egna organisationens intressen i fokus, är nyckeln till långsiktiga och lönsamma affärer.

Att ha kunskap om kundens behov och situation, såväl som kunskap om den egna organisationens styrkor och svagheter samt vad ens konkurrenter gör, är förutsättningar för framgång.

All denna kunskap betyder inte så mycket om inte säljaren
har förmåga att kommunicera på ett effektivt och professionellt
sätt med kundens behov i fokus.

Ur innehållet:

- Största anledningarna till att säljare lyckas och misslyckas

- Att sikta på rätt kunder

- Planera mötet

- Boka mötet - telefonteknik

- Genomföra säljmötet

- Behovsanalys, retorik och argumentation

- Invändningshantering

- Uppföljning och planering av nästa steg