Telefonförsäljning - TM telemarketing

Vad är det för skillnad på att sälja in ett möte och att sälja en produkt eller tjänst?

Telefonförsäljning har för en ökande mängd företag intagit en allt viktigare roll i grundarbetet inför ett större försäljningsuppdrag. Ofta sker den första kontakten och mötesbokningen över telefon. I vissa fall blir telefonsamtalet den försäljningskanal där standardiserade produkter säljs direkt. Det som är möjligt att använda som påverkande faktorer i ett personligt möte med kunden uteblir i telefonen, och därför är det viktigt att lyfta fram de faktorer som telefoni förmedlar, som exempelvis rösten och förmågan att med ord uttrycka sig i målande bilder. Telefonförsäljaren har även kortare tid att skapa intresse kring sin tjänst eller produkt.

Ur innehållet:

- Prospektering

- Vem talar jag med om vad

- Rösten

- Språkbruk

- Manus - skapa intresse på 30 sekunder

- Att tolka köpsignaler

- Att behandla invändningar

- Att göra avslut