Stress- och konflikthantering

Stress utgör den främsta orsaken till långtidssjukskrivningar och konflikter på arbetsplatser.

Då kollegor, chefer och familj ställer höga krav och informationsinflödet är överväldigande ökar också behovet av att kunna hantera stress på ett bra sätt.

Ur innehållet:

- Stressfaktorer

- Positiv och negativ stress

- Stressreaktioner

- Stresshantering

- Avslappning

- Positiva och negativa konflikter

- Konfliktreaktioner

- Strategier och stilar

- Förebygga konflikter