Konsten att läsa ett bokslut

Behovet av att kunna tolka ekonomisk information kopplat till kunder och samarbetspartners är ofta stort.

Visst kan man låta ekonomiavdelningen göra analysen, eller varför inte köpa information från något upplysningsföretag när en ekonomisk bedömning av ett prospect eller befintlig kund/leverantör skall göras. Men en riktig säljare/affärsman kan själv, med hjälp av årsredovisningar mm, skaffa sig en uppfattning om den ekonomiska styrkan hos ett företag.

Syftet med utbildningen är att få deltagaren att inse hur enkelt det faktiskt är att läsa en årsredovisning samtidigt som denna ger så mycket intressant information för valet av kund/leverantör.

Insikten i att denna kunskap gör också deltagaren till en bättre förhandlare, vilket är en viktig del av utbildningen.

Ur innehållet:

• Årsredovisningens uppbyggnad
• Lagar som styr utformningen av årsredovisningen
• Finansiella nyckeltal
• Lönsamhet och Finansiell balans
• Checklista vid företagsanalys
• Praktikfall: Värdering av en potentiell samarbetspartner