Coaching för ledare

Coaching är ett modernt, utvecklat och effektivt instrument att öka alla medarbetares resultat. Detta märks framförallt vid coaching av ledare där resultaten är omedelbara och får genomslag i medarbetarnas "nöjdhetsindex".

Vi erbjuder två möjligheter till våra kunder, du kanske själv söker en professionell coach, eller så är du intresserad av att själv förbättra dina färdigheter i coaching.

För att lyckas som coach krävs förmågan att anpassa coachingen till individen och situationen, att kunna växla mellan att vara instruktör, handledare eller mentor.

Ur innehållet:

- Coaching som förhållningssätt

- Vad förväntas

- Utvecklande frågeställningar

- Vad lyssnar coachen efter

- Konstruktiv feedback

- Kunskap, färdighet och motivation

 

För mer information eller bokning av en coach kontakta Jan-Gunnar Nergård 018-47 47 028 eller 0708-747 028