Ledarskapsträning

Få personer med ledaransvar har någon gång fått träning i hur man framgångsrikt ska sköta det dagliga arbetet som ledare genom att effektivt använda sina ledaregenskaper.

Det finns många teorier men få verktyg när det gäller att motivera, delegera, följa upp, lösa problem, leda möten, tidsplanera, utvärdera med mera. I det här programmet kommer du att lära dig tillämpa effektiva och beprövade verktyg för att få dina medarbetare att växa. På så vis skapas faktiska resultat i arbetet och själv får du bättre balans mellan arbete och privatliv.

Ur innehållet:

- Att lära känna sina medarbetare

- Att förstå och använda motivationsfaktorer

- Att analysera och lösa problem med andra

- Att hantera tid och stress

- Att delegera och överföra kompetens

- Att följa upp projekt och aktiviteter

- Att coacha medarbetare till bättre resultat

- Situationsanpassat ledarskap

- Gruppers utvecklingsfaser och dynamik

- Konflikthantering