Professionell kundservice

Att ha goda relationer med nöjda kunder är något de flesta klarar av, men förmågan att kunna behålla kunderna nöjda även då saker går snett är en konst.

Professionell kundservice ger en god bas att stå på för att möta dessa utamaningar samt att skapa förutsättningar för merförsäljning.

Ur innehållet:

- Professionell kundservice

- Effektiv kommunikation

- Kundserviceprocessen

- Olika personlighetstyper

- Att hantera invändningar

- Att hantera svåra kunder