Teambuilding

Ett bra lag skapas av en bra ledare, men det är inte ledaren som utgör laget, utan det är de individuella deltagarna.

Positiv konkurrens är grunden till framgång i alla sammanhang, men när konkurrensen övergår i personangrepp och revirtänkande motverkas allas och hela företagets intressen. Varje individ måste ha klarhet i både egnas och andras insatser sett från ett större perspektiv. Det hjälper att ha en gemensam vision och tydliga mål som kan återkopplas och integreras med de andra medarbetarnas. När alla samarbetar, stödjer, stärker och stimulerar varandra är framgången ett faktum!

Ur innehållet:

- Sammanställning av värderingar kopplat till företagets vision

- Fördjupning av företagets vision

- Företagets vision omvandlas till till konkreta händelser

- Upprättande av handlingsalternativ kopplat till företagsvisionen

- Återkoppling och integrering mellan olika affärsområden