Träna tränarna i företaget

Företag vill allt mer stärka sina egna interna utbildningar och kvaliteten på interna tränare. Ofta utmanas företagets egen kapacitet och kompetens att ständigt kunna utbilda sina egna tränare för att de i sin tur ska kunna hålla den bästa möjliga kvaliteten.

Så var hittar man träning för tränarna? Vilka har en sådan erfarenhet, utbildning och kompetens att de kan träna redan kompetenta tränare? Och hur gör man?
Syftet med konceptet "Träna tränarna" är att ett företag ska kunna ta in extern support som analyserar nuläget, skapar en utbildningsplan och tränar tränarna. Kompetensen höjs och resultaten från interna träningsinsatser förbättras. Invetsteringar som görs i intern träning ger ännu bättre avkastning.

Ur innehållet:

• Att analysera nuläget
• Att observera tränarna
• Att utveckla en individuell plan för varje tränare
• Att genomföra planen
• Att ge personlig coaching till alla tränare
• Att följa upp resultat