Huslärare - utbildning på plats

Individuell coachning - utbildning på plats med huslärare.

Har du inte tid att springa iväg på en kurs? Ligger du efter dina kollegor kunskapsmässigtHar du specifika behov av hjälp inom ett visst program eller funktion?

Om du känner igen dig i något av ovanstående ska du satsa på en så kallad "huslärare".

Husläraren är en professionell tränare som kommer till dig och undervisar samt coachar dig utifrån dina specifika behov. Ingen fråga är för "dum" och inget moment är för avancerat. Utgångspunkten är din dator och/eller den IT-miljö du befinner dig i.

Speciellt effektivt blir det om man som grupp köper en heldag med huslärare och fördelar tiden mellan olika personer och olika behov, särskilt om personerna i gruppen jobbar på olika sätt.

Förutom personlig coachning kan uppdragen gälla:

- genomgångar för mindre grupper

- igångsättande av projekt där deltagarna ska arbeta i grupp

- seminarier

- support på plats

 

För mer information, skicka ett mail till uppsalautbildning@nordlo.com