Kompetensinventering

Innan du går på en utbildning kan det vara bra att veta inom vilka områden din eller dina kollegors kompetens behöver stärkas. Då är det naturligt att genomföra en så kallad kompetensinventering.

I syfte att identifiera rätt utbildning och/eller följa upp genomförda utbildningar hjälper vi er att skapa en lättöverskådlig bild av de anställdas befintliga kompetenser. Med detta underlag som "kvitto" förenklas den fortsatta utbildningsplaneringen och resultatet av gjorda utbildningar kan spåras och utvärderas.

Vi erbjuder tester både online och analogt.