Beställ kursmaterial

Här kan du beställa det kursmaterial/lathundar som vi på Nordlo Utbildning har tagit fram och som vi använder till våra utbildningar.

Priset per kursbok är 250 kr i färg.

Pris för Project och InDesign är 450 kr.

Moms och frakt tillkommer.

Namn
Leveransadress
Postnummer och ort
 Kursmaterialet samt faktura skickas till ovanstående adress om inget annat anges.
Fakturaadress
Jag beställer följande kurslitteratur:
Version:


  
 Klicka på Skicka för att bekräfta din beställning.