Office

Nordlo Utbildning har lång erfarenhet av att utbilda inom alla Microsofts program. Våra kursdeltagare är allt ifrån "rena nybörjare" till proffesionella användare med intresse för avancerade tillämpningar.

Standardprogram
Access
Excel
Outlook
PowerPoint
Word

Specialprogram
OneNote
InfoPath
Project
Publisher
Visio

Vi anpassar innehållet i våra utbildningar till deltagarnas kunskaper, tidigare genomförda kompetensinventeringar och företagets kunskapsmål.