Excel Grundkurs

En omfattande grundkurs i Excel med inriktning på hur formler och funktioner kan göra kalkylen effektivare. Efter kursen ska deltagaren kunna sätta upp en enkel kalkyl och använda den i arbetet. Utbildningen riktar sig till samtliga roller som arbetar med Excel i någon form.

Förkunskaper:
Inga

Kurslängd:
2 dagar

Pris:
9 000:-

Kursdatum:
18-19 augusti
28-29 september
30 nov-1 dec 

       

Kursbeskrivning

- Skriva in text och tal
- Formatering: datum, tal, text
- Spara, autospara, lösenord
- Utskriftsformat, skriva ut
- Räknesätt, tankesätt
- Enkla formler +-*/
- Funktionerna SUMMA, MEDEL och fler
- Använda funktionsguiden
- Enkla diagram
- Räkna procent av/på/del
- Uppgifter och diskussion om användning i arbetet

Anmäl dig via följande formulär 

Välj kurstillfälle
För- och efternamn:
E-post:
Telefonnummer:
Avdelning:
Fakturareferens:
 (Obs! Ditt tre- eller sexsiffriga Ekonomi-ID)
 

Kursbeskrivning

Kursplan