Outlook

Under hösten 2014 byter Landstinget i Uppsalalän från Lotus Notes till Microsoft Outlook.

Inbyggt i programmet finns en Inkorg, Kalender, Uppgifter, Kontakter och Anteckningar vilket gör programmet till en stark organiserare. Utöver dessa funktioner så samarbetar Outlook effektivt med både Lync (chatt och konferfenser) och OneNote (minnesanteckningar)

I vänstermenyn ser du de kurser som QD Utbildning erbjuder.